wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka Familia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Juliusza Słowackiego 71, 32-400 Myślenice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801930, REGON: 003883299, NIP: 6811068118 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: rodo@hurtfamilia.pl.
 3. Administrator przetwarza gromadzone z wykorzystaniem Sklepu internetowego dane osobowe, a przekazane przez ehurtfamilia.pl,  w następujących celach, zakresie i na podstawie prawnej:
 1. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży - dane osobowe podane w związku z zawarciem Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 2. w celu ustalenia, dochodzenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami egzekucyjnymi - dane osobowe podane przy składaniu Zamówienia, składania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 3. w celu rozpatrywania reklamacji, roszczeń i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na żądania klientów – dane osobowe podane w reklamacjach, roszczeniach, żądaniach lub skargach, a także dane dotyczące zakupów lub usług, których dotyczy reklamacja, roszczenie, żądanie lub skarga – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i f RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi IT, usługi płatnicze czy podmioty realizujące dostawę zamówień. Podmioty te działają w imieniu Administratora lub samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej Umowy sprzedaży oraz po jej wykonaniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 4. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży anonimowo nie jest możliwe. Nieprzekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora lub operatora ehurtfamilia.pl jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu, uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Operator portalu wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu